Gerrit F. de Gooyer Consultancy

By: De Gooyer  09-12-2011
Keywords: van

Onderzoeken:

- Screenen van personen en/of bedrijven voor wat betreft hun integriteit
- Onderzoek naar mogelijke in- of externe sabotage en/of brandstichting
- Onderzoek naar in- of externe diefstal van goederen of gegevens
- Fraude onderzoeken, ook in verband met mogelijke regres activiteiten
- Detachering van veiligheidspersoneel ( zowel uitvoerend als op management niveau)Adviezen:- In verband met de beveiliging van bedrijven, personen en woningen ( zowel procedureel als fysiek)
- Preventie adviezen om schade (bv diefstal van goederen en/of gegevens ) te voorkomen
- Assistentie met betrekking tot het doen van aangifte bij de politie

Aangezien Gerrit F. de Gooyer Consultancy het een service advies bureau is, kan het voorkomen dat security onderzoeken en/of adviezen moeten worden uitbesteed. Dat zal altijd in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden en er wordt alleen gewerkt met gecertificeerde bureaux en/of personen.In beginsel wordt er gewerkt op een “all-in” uurvergoeding, waarbij de reisuren binnen Nederland als werkuren worden beschouwd, en er verder geen kosten behalve de btw zijn. Uiteraard wordt vooraf een schatting gemaakt van de te verwachten kosten en de eventuele uitkomsten van de service.

Keywords: van