Order of Service, bilingual version

By: Danish Lutheran Church  09-12-2011
Keywords: Pastor, communion

Kirkens Klokke Ringes

Klokkeringningen afsluttes af tre gange tre bedeslag.

Bell Ringing

The bell rings—ending with three times three strokes.

Præludium

Prelude

Indgangsbøn

Opening Prayer

Første Salme

First Hymn

Hilsen

Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd.

Greeting

Pastor: The Lord be with you. Congregation: And with your spirit.

Indledningskollekt

Præsten beder en bøn fra alteret. Menigheden svarer: Amen!

Collect of the Day

The pastor says a prayer from the altar. The congregation responds: Amen!

Første Læsning

Menigheden står op mens præsten læser fra det Gamle Testamente.

First Reading

The congregation stands while the pastor reads from the Old Testament.

Anden Salme

Second Hymn

Anden Læsning

Menigheden står op mens præsten læser fra det Nye Testamente.

Second Reading

The congregation stands while the pastor reads from the New Testament.

Trosbekendelsen

Menigheden rejser sig og læser trosbekendelsen. Præsten: Lad os bekende vor kristne tro:

Creed

The congregation stands while reading the Creed. Pastor: Let us confess our Christian faith:
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. We renounce the devil and all his works and all his ways.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. We believe in God the Father, almighty, maker of heaven and earth.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredie dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. We believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord; who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is sitting at the right hand of God the Father, almighty. From there He will come again to judge the living and the dead.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. We believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.
Amen! Amen!
Vi synger:
Lad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt;
men giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!
We sing:
Let not the world lead us astray,
that we our Christian faith betray,
but grant that all our longings be,
O Lord! for You eternally.

Tredie Salme

Third Hymn

Tredie Læsning

Præsten går på prædikestolen, beder en kort bøn og fortæller, at Dette hellige evangelium skriver evangelisten….

Third Reading

The pastor goes onto the pulpit, says a short prayer, and announces that This Holy Gospel is written by the Evangelist….
Menigheden rejser sig og svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. The congregation stands and responds: We give You praise God, for Your glad and joyful message.

Prædiken

Sermon

Kirkebøn

Prayer of the Church

Velsignelse

Menigheden rejser sig for velsignelsen. Præsten: Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.

Apostolic Blessing

The congregation stands for the blessing. Pastor: The Grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen.
Vi synger:
Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!
We sing:
Praise God, from whom all blessings flow;
praise Him, all creatures here below;
praise Him above, ye heav’nly host;
praise Father, Son and Holy Ghost!

Indsamling

til kirkens drift.

Collection

of the money needed for running our church.

Fjerde Salme

Fourth Hymn

Nadverbøn

Præsten: Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn! Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han som var, og som er, og som kommer.

Communion Prayer

Pastor: Lift up your hearts to the Lord! Let us praise His name! Holy, Holy, Holy is the Lord, God the Almighty, who was, and is, and is to come.
Menigheden: Hosianna i det højeste! Congregation: Hosanna in the highest!
Præsten: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn. Pastor: Blessed be He that comes in the name of the Lord!
Menigheden: Hosianna i det højeste! Congregation: Hosanna in the highest!
Vi synger:
O du Guds lam!
med korsets skam
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!
We sing:
You Lamb of God, upon the cross,
salvation wrought and founded;
true comfort hence abounded.
Your mercy show
to us below.
Præsten læser resten af nadverbønnen. The pastor reads the remainder of the Communion prayer.

Fadervor

The Lord’s Prayer

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven.
giv os i dag vort daglige brød, Give us this day our daily bread;
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. and lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever.
Amen! Amen

Altergang

Menigheden rejser sig, når præsten læser indstiftelsesordene: Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det…

Communion

The congregation stands for the Consecration. Pastor: In the night in which He was betrayed, our Lord Jesus took bread, and gave thanks; broke it…
Alle døbte kristne er velkomne til at deltage i nadveren. Gangbesværede kan modtage nadveren i en af de forreste kirkebænke eller stå ved alteret frem for at knæle. Alterbrødet indeholder hvede; hvis de foretrækker alterbrød lavet med rismel, bedes De lade hænderne hvile på alterrælingen, når brødet uddeles. Hvis De foretrækker druesaft frem for vin, bedes De holde en finger over Deres nadverbæger som et signal til præsten. All baptised Christians are welcome to participate in Communion. If you cannot negotiate the steps to the altar, please take Communion in one of the front pews. If you cannot kneel, please remain standing. Our regular communion wafers contain wheat; if you prefer the rice based alternative, please leave your hands on the railing as the wafers are distributed. If you prefer grape juice to wine, please hold your finger over the cup as a sign to the pastor.
Efter altergang synger vi:
Lykkes og trives,
styrkes, oplives,
skal dine små,
vokse i kræfter,
stige derefter,
højeloft nå,
himle, hvor øjet, som græder ej mer,
gudernes Gud i sin herlighed ser.
After the Communion we sing:
Rich in Your blessing,
onward progressing
are now Your friends,
strengthened in spirit,
each by Your merit
upwards ascends
till, when at home in that city of gold,
all shall in wonder Your presence behold.

Slutningskollekt

Præsten beder en bøn fra alteret. Menigheden svarer: Amen!

Thanksgiving Prayer

The pastor says a prayer from the altar. The congregation responds: Amen!

Velsignelse

Menigheden rejser sig, og præsten læser velsignelsen: Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig, og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!

Benediction

The congregation stands for the Benediction. Pastor: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace.
Menigheden svarer: Amen, amen, amen! The congregation responds: Amen, amen, amen!

Femte Salme

Fifth Hymn

Udgangsbøn

Closing Prayer

Bekendtgørelser

Præsten læser hvad der måtte være af bekendtgørelser. Derefter rejser menigheden sig op, og vi synger Tider skal komme.

Announcements

The pastor reads the announcements and then asks the congregation to stand and sing Tider skal komme.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Postludium

Postlude

The Danish Order of Service above is an instance of the Order of Service authorised for use in the Evangelical Lutheran Church in Denmark by H.M. Queen Margrethe II of Denmark on June 12th, 1992. This page was last revised on October 10th, 2006.

Keywords: communion, Pastor

Contact Danish Lutheran Church

Email - none provided

Print this page

Other products and services from Danish Lutheran Church

09-12-2011

Order of Service with Baptism

Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord; who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.


09-12-2011

Order of Service

We renounce the devil and all his works and all his ways.We believe in God the Father, almighty, maker of heaven and earth.We believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord; who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He ascended into heaven and is sitting at the right hand of God the Father, almighty. On the third day He rose again from the dead.


09-12-2011

Baptism at the Danish Lutheran Church of Vancouver, B.C

You receive Jesus Christ as saviour: when Christ died on the cross and was resurrected, He took away also your sins; you receive the Holy Spirit who will guide you through your life; and you receive God’s promise of life eternal with Him. Pictures can be taken from the pews, standing by the piano or the pulpit, or kneeling in the middle aisle. It is the godparents’ responsibility to be involved in your child’s Christian upbringing.